Vest Kredittsystemer - Gjeldsrådgivning og inkasso
 
 
 
 
Har du rettshjelpsforsikring?
 
De fleste forsikringsselskaper tilbyr i dag rettshjelpforsikring som et tillegg til de vanlige forbrukerforsikringene. Den vanligste måten er å innbake forsikringen i ”pakken” som tilbys, slik at det betales én forsikringspremie for alt. I utgangspunktet står forsikrings-selskapene relativt fritt med hensyn til vilkår i slike avtaler, men enkelte forhold er særskilt regulert i forsikringsavtaleloven. 
 
Forsikringsselskapers rettshjelpforsikring er også regulert i egen forskrift om rettshjelp forsikring. Et felles grunnvilkår for ubetaling av forsikringsbeløp, er at forsikringstilfellet har oppstått. I denne forbindelse betyr det at det må ha oppstått en rettslig tvist. Forsikringsskadenemnden har i sine årlige uttalelser bidratt til å avklare den nærmere avgrensningen av dette tidspunktet.