Vest Kredittsystemer - Gjeldsrådgivning og inkasso

 
Gjeldsrådgivning privat
 
Å jobbe med gjeld og gjeldsproblematikk handler om mer enn kalde fakta, og vi håper at brukere av gjeldsordningen opplever oss som forståelsesfulle, empatiske og genuint opptatt av å finne økonomiske løsninger i håp om at dette kan være et bidrag for å komme videre med andre ting i livet.

For å kunne være en god økonomisk rådgiver er det viktig å vite noe om penger som sosialt fenomen, og om beslutningsprosesser omkring penger. Vi må forstå hvordan det er å leve med lite penger over lang tid, og hva dette gjør med oss. Penger brukes i vår identietsutvikling og det vil være mange ting som styrer vår pengebruk. For eksempel venner, familie, behov for trygghet, ønske om bekreftelse, barna, kjæreste osv.

Vi har som mål å finne løsninger for klienten, i første omgang på kort sikt, deretter på lang sikt. Økonomi/gjeld er vanskelig, og vil for mange være tabubelagt. Det kan for mange oppleves som godt at det er personer utenfor kommunen/bedriften som tar seg av dette.

I møte med brukeren ønsker vi å skape, tillit, troverdighet og trygghet rundt den økonomiske situasjonen. Ved å informere om løsningsmuligheter, tidsperspektiv og videre fremdrift vil forhåpentligvis mange bli i stand til å flytte energien over på noe mer positivt og konstruktivt.

Det har de siste årene blitt mer fokus på hva gjeldsproblemene gjør med oss mennesker, og aktører som jobber med omskolering, rus, psykiatri og det å få mennesker tilbake til arbeidslivet, ser betydningen av å få kontroll på økonomien.
 
Viktig å skaffe seg en oversikt over klientens økonomiske situasjon - for deretter å kunne velge riktig strategi

Det vil være av stor betydning at gjeldsproblemene blir satt i system slik at personene som rammes raskt får kontroll over sin økonomiske hverdag. Eks. stoppe lønnstrekk.Det vil i neste omgang være viktig å informere om løsningene man tenker seg kan være mulig på sikt, samt gi de et tidsperspektiv.
 
Kontroll over egen økonomi er viktig, og vil ofte danne et godt grunnlag for klientens videre muligheter.
 
Økonomiske problemer kan bl. a oppstå ved:
• Oppsigelser/permitteringer
• Attføring/Rehabilitering
• Samlivsbrudd
• Alvorlig sykdom
• Belånings-/renteøkning
• Uføretrygd
 
Arbeidsprosessen er vanligvis inndelt i fire faser:
 
- Kreditoranalyse
- Kreditorforhandling
- Utbetaling
- Refinans
 
 
Kreditoranalyse
Vest Kredittsystemer kartlegger den økonomiske situasjonen for å få en totaloversikt på gjeld, verdier, inntekt og eventuelle muligheter for å stille sikkerhet. Vær oppmerksom på at i svært mange tilfeller må du stille sikkerhet i fast eiendom i forbindelse med en refinansiering.
 
Kreditorforhandling
Vest Kredittsystemer forhandler på dine vegne med kreditorer, banker og inkassobyråer. Vårt mål er å redusere dine gjeldsforpliktelser.
 
Utbetaling
Vi bistår med eventuelle utbetalinger av inkassosaker, betalingsanmerkninger, utlegg e.l. – slik at du igjen blir kredittverdig.
 
Refinansiering privat
Vi bistår våre kunder med en endelig refinansiering i bank til konkurransedyktige betingelser. Alle dine dyre kreditter, inkassosaker eller andre problemlån er nå samlet til et felles lån. Vest Kredittsystemer tar seg betalt i hovedsak i refinansen. Det er enkelte unntak fra dette, dersom vi påtar oss konsulentoppdrag eller betalings-anmerkninger som må ryddes i raskt, stopp av tvangssalg med direkte kontakt med tingretten osv.
Dette vil vi imidlertid diskuterer med deg ved et eventuelt kundemøte. Kostnaden inkluderes i ditt totale lån slik at du slipper å betale en faktura fra oss i etterkant av fullført oppdrag. Dette betyr at du som kunde igjen får kontroll på din egen økonomi og dine gjeldsproblemer er løst.
 
Flere av sakene vi behandler er svært komplekse og krever mye tid og ressurser fra vår side. Dersom du har noen spørsmål, eller lurer på om vi kan hjelpe nettopp deg, så ta kontakt.
Du kan også fylle ut et statusskjema, så vil en av våre rådgivere kontakte deg innen kort tid.
 
Vi gir våre kunder muligheten til et nytt og bedre liv.
 
Bruk vedlagte husholdingsskjema.
 
Alle fortjener en ny start!


Fullmakt 2014.pdf (PDF — 221 KB)