Vest Kredittsystemer - Gjeldsrådgivning og inkasso
 
 
 
 
Gjeldsrådgivning.
 
Tilbys både bedrifter og private.
 
Det er viktig at vi kommer til i en så tidlig fase som mulig. Dersom det er mange dyre lån, betalingsanmerkninger eller andre gjeldsproblemer, er som regel løsningen å starte forhandlinger med kreditorene og refinansiere gjelden.
 
Dette kan Vest Kredittsystemer og vi har hjulpet mange kunder til et nytt liv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velg Privat eller bedrift i menyen til venstre.
 
Privat
 
LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTININGEN
§ 17, opplysning, råd og veiledning.

Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.
 
GJELDORDNINGSLOVEN
§ 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine fordringshavere, jf. lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 4-1.
Tilføyd ved lov 10 jan 2003 nr. 1 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 10 jan 2003 nr. 15).
Gjeldsordningsloven trådte i kraft i 1993