Vest Kredittsystemer - Gjeldsrådgivning og inkasso
 
 
 
 
 
Vi har ulike typer inkassoavtaler:
 
 
-   Egen inkasso, utenrettslig og  rettslig
-   Konvensjonell inkasso, No cure no pay   
-   Oppsøk
-   Overvåkning
-   Juridisk bistand gjennom samarbeidende advokater
 
 
Nyheten egeninkasso med høyere løsningsgrad.
 
Er et enklere alternativ for kortere saksgang og høyere løsningsgrad. Takket være de nye reglene som ble innført 1.1.2006 er det blitt mulig å løse sine inkassosaker langt raskere enn gjennom fremmedinkasso. Dette systemet gir en langt større løsningsgrad en hva fremmedinkasso gjør.
 
Vest Kredittsystemer gjør dette for deg gjennom egetutviklet inkassosystem.
 
Hva er egeninkasso?
 
Egeninkasso sammen med Vest Kredittsystemer er den moderne måten å håndtere utestående fordringer på, i motsetning til fremmed inkasso.
 
I Norge finnes det over 120 inkassobyråer. Inkassobyråene har ikke hjemmel i lov til å tvangsinndrive penger for deg; de er kun en frivillig megler. Det er nemlig deg selv som kreditor som må engasjere offentlige myndigheter og ta saken inn for forliksrådet, namsmann eller tingretten.
 
I 2. halvår hadde norske inkassobyråer 57,9 mrd til innkreving. De fikk inn 9,8 mrd, altså ca 17%. Kilde: Pressemelding fra Finanstilsynet (åpnes i nytt vindu).
 
Når man bruker egeninkasso vil man vil ha en svært høy løsningsgrad på kravene sine. Med hjelp fra namsmannen vil man kunne ta beslag i lønn, trygd og/eller verdier hos skyldneren. Så lenge den som skylder penger har noe av verdi, eller en jobb, vil du kunne få tvangsinndrevet kravet ditt.
 
 
Hvordan fungerer egeninkasso?
 
Med egeninkasso benytter man seg av forskjellig fremgangsmåte mot privatperson og bedrift.
 
Saksgang mot bedrifter:
 
  1. 1) Inkassovarsel sendes til kunden
  2. 2) Betalingsoppfordring/varsel om direkte utlegg sendes til kunden
  3. 3) Begjæring om direkte utlegg sendes til namsnammen, alternativt kan      konkursbegjæring sendes til lensmannen/stevnevitne.
 
Saksgang mot privatpersoner:
 
  1. 1) Inkassovarsel sendes til kunden
  2. 2) Betalingsoppfordring/varsel om direkte utlegg sendes til kunden
  3. 3) Begjæring om direkte utlegg sendes namsmannen.
 
Detaljert saksgang
 
Saksgang mot bedrifter:
 
- Inkassovarsel sendes til debitor.
- Purring14 dager etter første inkassovarsel
- En purring sendes til debitor. Dette dokumentet er valgfritt.
- Betalingsoppfordring 28 dager etter kravets forfallsdato.
 
Betalingsoppfordring er et varsel om at saken vil bli sendt til namsmannen (utleggsforretning), eller til lensmannen/stevnevitnet (konkursvarsel), dersom ikke oppgjør mottas i løpet av 14 dager. Konkursvarsel eller begjæring om direkte utlegg14 dager etter betalingsoppfordring
 
Konkursvarselet sendes til det lokale lensmannskontor eller stevnevitne i kommunen. Stevningsvitne eller lensmannen går da ut og forkynner konkursvarselet, og sender det tilbake til kreditor.
 
Begjæring om direkte utlegg sendes til namsmannen. Namsmannen vil da foreta en utleggsforretning og ta beslag i bedriftens verdier, som f.eks penger fra konto.
 
Konkurbegjæring 14 dager etter konkursvarsel
 
Konkursbegjæring sendes til tingretten. Vær oppmerksom på at en begjæring i tingretten krever et forskudssbetalt depositum på 43 000 NOK fra kreditor, dette er for å kunne dekke konkursbehandlingen hvis det ikke er nok penger å hente i konkursboets aktiva.
 
Utleggsforretning kan derfor være et bedre alternativ i de fleste tilfeller.
 
Saksgang mot privatpersoner
 
- Inkassovarsel 14 dager etter kravets forfallsdato. 
- Purring14 dager etter første inkassovarsel. Dette dokumentet er valgfritt.
- Betalingsoppfordring 28 dager etter kravets forfallsdato.
 
Betalingsoppfordring er et varsel om at saken vil bli sendt til namsmannen, dersom ikke oppgjør mottas i løpet av 14 dager. Begjæring om direkte utlegg 14 dager etter betalingsoppfordring. Begjæring om direkte utlegg sendes til namsmannen. Namsmannen vil da foreta en utleggsforretning og ta trekk i lønn, trygd og/eller verdier.
 
Se eget klipp fra Tv2 nyhetene: