Vest Kredittsystemer - Gjeldsrådgivning og inkasso

 
 
 
Prosjekt  Natt & Dag
 
Er en dokumentasjonsstandard utviklet for utenrettslig arbeid med økonomiske saker for privatpersoner.
 
Utarbeidet av Vest Kredittsystemer for kommuner som ønsker bistand til økonomisk rådgivning etter iht. lov om sosiale tjenester § 4-1
 
Økonomisk rådgivning i utenrettslig sammenheng er et fagfelt i stadig endring og private selskaper bistår kommunenes behov for økonomiske rådgivning  på den ene siden og kreditorene – statlige som private, på den andre siden.
 
Erfaringen med bruk av private selskaper viser en reduksjon i utbetaling av sosialkostnader. Å få løsning på den økonomiske situasjonen, viser seg å være nøkkelen for å redusere også andre utgifter kommunen har, ikke minst belastning administrativt med å ivareta disse personene, etter lovens krav.
 
Vest Kredittsystemer  tilbyr idag dette prosjektet  Natt&Dag til Nav/kommuner. Intensjonen med prosjektet er å bidra til å hjelpe mennesker som sliter med sin økonomiske hverdag. Vi hjelper personer med å lage kreditoroversikt , setter opp familie budsjett. I tillegg til å administrere gjeld,  foretar vi også gjeldsforhandlinger/​refinansiering med kreditorene.
 
Hver enkelt innbygger i kommune har i flg. Lovverket (gjeldsordningsloven) rett på bistand fra kommunen. Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det heter det i lovteksten.
 
Dokumentasjonsstandarden bygger på standardiserte rutiner og avtalt saksgang som er en forutsetning for et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene. Dokumentasjonsstandarden skal også bidra til god og effektiv økonomisk rådgivning, rasjonell saksgang og gode løsninger tilpasset den enkeltes økonomi.
                       
I erkjennelse av at kreditorene, som en viktig premissleverandør, må det utenrettslige arbeidet med økonomisk vanskelige saker være basert på et tillitsfullt og godt samarbeid med kreditorsiden.