Vest Kredittsystemer - Gjeldsrådgivning og inkasso
 
 
 
Prosjekt Ung & Gjeld
 
Vest Kredittsystemer arbeider med å utvikle prosjektet  Ung & Gjeld sammen med kommuner og lokale skoler i Sogn og Fjordane. Intensjonen med prosjektet er å bidra til å hjelpe ungdom med å forstå sammenhengen mellom inntekter og utgifter, både privat og i en familiesituasjon. Også faremomenter med å ta på seg kredittkort gjeld og andre løse kreditter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skal bidra til å øke kompetansen til elevene på ulike områder. Vi utvikler presentasjoner som vi ønsker vise elevene. Presentasjonene vil gi forklaringer på hvordan penger blir skapt til konsekvensene med overforbruk, kreditt og inkasso.
 
Til dette arbeidet ønsker vi lager ulike kalkulatorer, som vi i plenum med elvene går igjennom og setter inn tall fra daglig forbruk. Vi vil også sette opp lånekalkulatorer med ulike rentesatser for å demonstrere de store forskjellene på lån med pantesikkerhet kontra usikret forbrukslån.
 
I og med at vi har utviklet prosjektet Natt & Dagogså mot Nav/kommuner (gjeldsrådgivning) ser vi ikke bort fra at dette prosjektet også treffer de eldste elvene. Vi vil da kunne håndtere problemstillingen utfra dokumentasjonsstandarden der.
 
Satsing sammen med skoleverket. 
Privatøkonomi bør tas inn i grunnskolens pensum. Også informasjon om hvilken apparat som settes i sving når en person ikke betaler regningene sine.
 
Vi har registrert at både forbrukerminister Audun Lysbakken og administrerende direktør i inkassoselskapet Intrum Justitia, Reidun Korsvold, også mener det. Vi synes det er bra at flere ser behovet for å øke kunnskapen om privatøkonomi blant unge. Men så langt snakkes det bare om det, og det er ikke nok.
 
Konsekvensen av en dårlig privatøkonomi kan bli fatale. Det er viktig å opplyse de unge slik at de ikke havner i ”Luksusfellen”. Derfor ønsker Vest Kredittsystemer presentere vår satsing mot dette segmentet, og har derfor sett i gang prosjektet Ung & Gjeld.
 
 
Mange unge forstår seg ikke på økonomi
 
Konsekvensene kan bli fatale
Ungdommen har ikke alltid like god oversikt over forbruket sitt, og budsjett er for noen et fremmedord. Privatøkonomi blir dyrekjøpt lærdom for mange. Derfor bør privatøkonomi inngå i grunnskolens pensum. En undersøkelse gjennomført av Synovate for bankene viser at 9 av 10 nordmenn er enige i denne undersøkelsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk
I dag er ikke privatøkonomi et eget fag i hverken grunnskolen eller på videregående skoler. Det er heller ikke prioritert pensum på høyskoler eller universitet. Foreldrene må selvfølgelig ta sin del av ansvaret for at barna lærer seg sunt pengevett, men alle har ikke de samme forutsetningene. Privatøkonomi bør innføres som et eget obligatorisk fag fra ungdomsskolen, men allerede på barneskolen kan man begynne å prate om verdien av penger.
 
Viktig å understreke at siden vi er på vei inn i et kontantløst samfunn så det er viktig å forklare barn hvor pengene kommer fra og hva ting koster.
 
Manglende kunnskap
Dagens unge har elendig forståelse av egen økonomi. Halvparten av 18- og 19 åringene en norsk bank har spurt, kan  ikke forklare begrepet rente. Norsk banker har også gjort undersøkelser i de nordiske landene, i tillegg til å ta i betraktning inkassostatistikk og betalingsanmerkninger. Konklusjonene bekymrer bankene.
 
Er din faktura forfalt og kontoen er tom for penger?
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unge ser ikke konsekvensene
Vi ser at blant de unge er det en økende gruppe som får økonomiske utfordringer. De kan få problemer senere i livet. Det har noe med manglende forståelse for økonomi å gjøre. Mange unge ikke ser konsekvensene av tingene de gjør i dag og de tidlige konsekvensene er at de ikke får et mobil abonnement etc. Større konsekvenser kan være at de ikke får boliglån.
 
 
Det er viktig å oppfordrer de unge til å være åpne om sine økonomiske problemer og legge de frem for banken før det er for sent.
 
 
Kjøpepress
Å få med seg en betalingsanmerkning i starten av livet er ganske alvorlig. Tidene har forandret seg. Før var katalogen på bordet den helt store «happeningen», når vi skulle bestemme hva vi skulle kjøpe. I dag blir vi bombardert av tilbud hele tiden. De unge blir utsatt for kjøpepress fra mange arenaer, og særlig sosiale medier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle har et ansvar
Tilgangen på forbrukslån og kreditt altfor lett. Ved besøk på nettet, får du lån på 250 000 kroner uten sikkerhet og uten kausjonister, dette lokker de unge til å søke og få innvilget kreditter som de strengt tatt ikke klarer håndtere.  
 
Ungdommen selv, foreldre og skolen har et ansvar for å undervise barn og ungdom i økonomi, i tillegg til bankene. Bankene har et stort samfunnsansvar. Som må dele kunnskap i økonomi med barn og unge, og sørge for at de ikke får for mye gjeld. Dessverre er det mange andre aktører på markedet enn banker. 
 
Mange undrer seg over hvorfor man må betale forskjellig rente på bolig, bil og forbrukslån. Og mange blir sjokkert over hvor mye det koster å låne penger.  
 
Mange unge forstår ikke at man får et dårlig økonomisk rulleblad hvis man ikke betaler regningene sine.
 
Tenåringer bør i mye større grad ta ansvar
Tenåringene ønsker seg mobiltelefoner, merkeklær, dyrt sportsutstyr og iPad. I takt med at tenåringenes krav vokser synes vi at flere tenåringer selv bør bidra til sitt forbruk. Et råd til tenåringsforeldre er at de bør gi mer strukturerte lommepenger slik at de lærer å fordele pengene sine mer selv.
 
 
Etter hvert som de blir eldre bør de også få ansvar for å kjøpe egne klær og andre ting. Det viser at økt økonomisk ansvar fører til at man blir mer bevisst på hva man bruker pengene på.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forstår ikke inkasso
Mange unge forstår ikke at man får et dårlig økonomisk rulleblad hvis man ikke betaler regningene sine. Undersøkelser Forbrukerrådet har gjennomført viser også at mange unge ikke forstår hva de begir seg ut på når de inngår kontrakter og at 31 av 33 nordmenn verken forstår kontraktene de mottar eller inkassobrevene.
 
Vest Kredittsystemer mener dette understøtter behovet for prosjektet Ung&Gjeld inn i skoleverket.