Vest Kredittsystemer - Gjeldsrådgivning og inkasso
 
 
 
 
Ulike lånetyper 
 
 
Avdragsfritt lån 
Annuitetslån
- Serielån
- Boligkreditt / Rammelån 
- Fastrentelån
 
 
Når du skal ta opp et boliglån har du flere ulike alternativer å velge mellom, avhengig av din egen økonomi. 
 
Avdragsfritt lån 
 
Du betaler kun renter i en avtalt periode. Du har imidlertid anledning til også å betale avdrag i den avtale avdragsfrie perioden. Normalt skal lånet ligge innenfor 70-80% av boligens verdi for å få innvilget et avdragsfritt lån. 
 
Annuitetslån
 
Lånet nedbetales med like beløp hver mnd. Til å begynne med er andelen renter høyest, og andelen avdrag lavest. Du kan få opp til 35 års nedbetalingstid på et annuitetslån. 
 
Serielån

Lånet nedbetales med like store avdrag pr. mnd. Rentene beregnes av saldoen på lånet, og rentebeløpet vil således bli mindre for hver mnd. Du kan få opp til 35 års nedbetalingstid på et serielån. 
 
Boligkreditt / Rammelån  
 
Det er det samme som å få en kreditt på kontoen din. Du regulerer selv kontoens saldo via nettbanken. Du har maksimal fleksibilitet. Kredittrammen kan ikke overstige 75% av boligens verdi. 
 
 Fastrentelån
 
Da bør du være sikker på hva du gjør de påfølgende år. Har du planer om å flytte eller gjøre andre store endringer i din livssituasjon, må du være klar over at du kan risikere å måtte betale for å innløse lånet før avtaleperiodens utgang. Å innløse lånet før avtaleperiodens utgang kan også resultere i at du vil kunne få en lavere saldo som skal innløse, men det men det anbefaler vi ingen i å spekulere i.
 
Lånekalkulator
 
Legg inn ønsket lånebeløp og se hva som blir avdrag og renter. Vi har valgt den mest vanlige formen for låneopptak, nemlig annuitetsprisippet.
 
 
 
Våre samarbeidende banker